DUSIOŁEK Górski 
     NA ROWERZE
    WIŚNIOWA 2016
 
                       
                    Dusiołek Górski Wiśniowa 2016
                              NA ROWERZE
będzie ale jeszcze nie wiemy kiedy.

Czy wiecie że...     Bolesław Leśmian pojechał w 1903 roku do Monachium, gdzie spędził parę miesięcy i uległ fascynacji rowerami.

Zapraszamy na Dusiołka Górskiego na Rowerze.

Informacje ogólne:

Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia - formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Zgłoszenia.
                                                                        Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

DO WYBORU SĄ DWIE TRASY ASFALTOWE DŁUŻSZA 100 KILOMETRÓW I KRÓTSZA 50 KILOMETRÓW.
 
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
Baza rajdu: 
  Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Wiśniowej.
  32-412 Wiśniowa k. Dobczyc
   www.otw-wisniowa.com.pl

W bazie dostępny będzie parking, stołówka oraz prysznice. 
Ewentualny nocleg - we własnym zakresie. Można nocować w bazie rajdu,
konieczna wcześniejsza rezerwacja tel. (12) 271-40-84 ( pon.- piątek 800 -1500) 
e-mail : biuro@otw-wisniowa.com.pl
Koszt noclegów 30 zł za noc


Program Rajdu:
                                                                                                      
– sobota
 
 7:00 - 8:30 zbiórka i rejestracja uczestników.

 8:45 Odprawa techniczna

 9:00 - Start Dusiołka Górskiego na rowerze.

Uczestników obowiązuje 10 - godzinny limit czasu na pokonanie       
100 kilometrowej trasy, oraz 6 - godzinny limit czasu na pokonanie 
50 kilometrowej trasy.
Zaliczenie w kolejności punktów kontrolnych. 
Ominięcie punktu kontrolnego jest uważane za odstąpienie od udziału w rajdzie. 
Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy. Dokładny opis PK, nr startowy i mapkę otrzyma każdy uczestnik podczas weryfikacji zawodników rajdu, tj. w dniu rajdu.

 Meta Rajdu czynna od godziny 12:00 do 19:00, na mecie ciepłe i zimne napoje.

19:15 - Uroczyste wręczenie dyplomów

19:30 - kiełbaska z ogniska, 


Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

Posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
Posiadanie sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego,
Posiadania rowerowego kasku ochronnego.
Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska.
Powiadomienia organizatorów o rezygnacji w trakcie rajdu lub na dowolnym punkcie kontrolnym.
Stosowania się do postanowień organizatorów.
Posiadanie dobrego zdrowia, humoru i cierpliwości.

Telefon do Organizatora: 606 258 725


                     Regulamin Dusiołka Górskiego Wiśniowa 2016
                              NA ROWERZE
                          (zwanego dalej Rajdem).


1. Organizator:


 

  Współorganizatorzy:

  Urząd Gminy Wiśniowa
  
  Klub Podróży Horyzonty

Patronat honorowy:

  Wiesław Stalmach  
  Wójt Gminy Wiśniowa

Komitet organizacyjny:

  Dyrektor Rajdu      - Szymon Kania
  Sędzia Główny       - Łukasz Bajer
  Baza Rajdu          - Paweł Piekarczyk 
  Biuro Rajdu          - Józefa Malara
 
  
  
Cele Rajdu:

  - prezentacja walorów krajoznawczych okolic Wiśniowej,
  - propagowanie sportu, turystyki rowerowej i ruchu na świeżym powietrzu,
  - sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych,
  - wspaniała zabawa oraz dobry sposób na spędzenie wolnego czasu.

Baza Rajdu:

  Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Wiśniowa’’
   32-412 Wiśniowa k. Dobczyc
   www.otw-wisniowa.com.pl


Trasa:

  Okolica: Beskid Wyspowy, Beskid Makowski
  Start i meta: Wiśniowa
  Długość trasy: około 100 km i 50 km
  Czas: 100 km- do 10 godzin, 50 km- do 6 godzin

  Dusiołek Górski na Rowerze rozpoczyna się w Wiśniowej i przebiega wytyczoną przez organizatorów trasą po otaczających tą miejscowość drogach asfaltowych Beskidu Wyspowego i Pogórza. Uczestnicy pokonują trasę Rajdu na rowerze. Uczestników obowiązuje 10 godzinny limit czasu na pokonanie 100 kilimetrowej trasy oraz 6 - godzin na pokonanie 50 kilometrowej trasy i zaliczenie w określonej kolejności punktów kontrolnych, na których weryfikowane będą czas i miejsce każdego zawodnika. Ominięcie punktu kontrolnego powoduje brak jego zaliczenia i wszystkich następnych. Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Rajdu. 

Uczestnictwo:
   Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno–wytrzymałościowy. Może wziąć w nim udział każdy rowerzysta, który przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 14 lat. Turyści niepełnoletni (przed ukończeniem 18-go roku życia) mogą wziąć udział w Rajdzie pod warunkiem przedstawienia Sędziemu Głównemu pisemnej zgody prawnych opiekunów oraz karty rowerowej. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

8. Zgłoszenie:

  Zgłoszenie udziału w Rajdzie do dnia- formularz zgłoszeniowy dostępny przez stronę www.dusiolek.pl w zakładce                                                                      Zgłoszenia mogą być przyjęte po terminie, w tym również przed startem w dniu Rajdu, ale wówczas Organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

Wpisowe:

Wpisowe jest darowizną na cele statutowe Fundacji w wysokości 50 złotych płatne na konto organizatora, należy przelać do r. 

Wpisując w tytule wpłaty nazwę Dusiołek Rowerowy Wiśniowa 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby należy podać ich imiona i nazwiska.
Uwaga!!! 
W dniu rajdu podczas rejestracji zawodników przed startem należy okazać dowód wpłaty. Wpisowe będzie również przyjmowane w dniu rajdu, lecz wówczas organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń. Wpisowe płatne gotówką w dniu Rajdu wynosi 60 złotych. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 
10. Nagrody i świadczenia:

Każdy uczestnik, który zaliczył przynajmniej jeden Punkt Kontrolny otrzyma pamiątkowy dyplom. Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:   
- podczas rejestracji komplet materiałów startowych: mapa, karta-numer startowy, lista punktów kontrolnych 
w dniu rajdu: posiłek w bazie Rajdu na zakończenie
 opiekę medyczną w bazie Rajdu
 ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników imprez turystycznych.

11. Obowiązki uczestnika Rajdu:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

posiadania rowerowego kasku ochronnego,
posiadanie sprawnego roweru przystosowanego do ruchu drogowego,
 - posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu;
 - przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
niezwłocznego, telefonicznego powiadomienia Organizatora o rezygnacji z dalszej jazdy w trakcie rajdu - telefon 606 258 725, 
 - stosowania się do postanowień organizatorów

12. Postanowienia końcowe:

Rajd nie ma charakteru sportowego a ukończenie trasy i miejsce w klasyfikacji końcowej ma znaczenie honorowe. Na trasie rajdu znajdują się obowiązkowe stałe punkty kontrolne, kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Żywność i napoje na trasie Rajdu uczestnicy nabywają we własnym zakresie, w napotkanych po drodze sklepach.
 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
Trasę Rajdu uczestnicy pokonują na rowerze.
Uczestnik, któremu udowodni się skracanie trasy, pomoc osób trzecich lub jazdę jakimkolwiek innym środkiem lokomocji niż rowerem zostanie zdyskwalifikowany
Uczestnik, który zrezygnuje z jazdy na trasie, organizuje we własnym zakresie dojazd na metę.
W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy należy zgłosić rezygnację sędziemu na punkcie kontrolnym lub telefonicznie Sędziemu Głównemu w bazie rajdu, 
tel.: 606 258 725, 

Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w Rajdzie.
Dojazd i powrót do domu po zakończeniu Rajdu we własnym zakresie
Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi. 
Na punktach kontrolnych będą umieszczone worki na odpady.
Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.


http://www.otw-wisniowa.com.plmailto:biuro@otw-wisniowa.com.plhttp://www.ug-wisniowa.pl/http://www.horyzonty.pl/http://www.otw-wisniowa.com.plhttp://www.dusiolek.plshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5