logoDusiolek.jpg
w dżemie siła drzemie

Dziecięcy Dusiołek Górski

to gra terenowa, podczas której, uczestnicy wykażą się sprytem, odwagą i sprawnością fizyczną. Przygotowana specjalnie z myślą o dzieciach uczestników Dusiołka Górskiego.

W grupie, pod opieką animatorów uczestnicy będą zdobywać jeden z okolicznych szczytów. Na trasie czekają różnego rodzaju zadania, zaszyfrowane informacje, praca z mapą, kompasem, konkursy sprawnościowe oraz gry i zabawy.

Uczestnictwo w Dusiołku dziecięcym tylko dla dzieci uczestników Dusiołka Górskiego!!!

Wiek uczestników: dzieci od 6 do 12 lat

Dystans: ok. 7 km

Baza rajdu:

Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy w Wiśniowej.

32-412 Wiśniowa k. Dobczyc

www.otw-wisniowa.com.pl


29 kwietnia 2023 – sobota

7:00 - 8:00 - poranna pobudka, gry i zabawy integracyjne

8.00 - dopingowanie zawodników Dusiołka Górskiego na starcie

8.30 - zbiórka i rejestracja małych uczestników

8.50 - odprawa techniczna

9.00 - start Dziecięcego Dusiołka Górskiego Wiśniowa 2020

14.00 - meta rajdu, na mecie ciepłe i zimne napoje

14.30 - 18.00 - warsztaty plastyczne, gry i zabawy

18.05 - uroczyste wręczenie dyplomów,

Gry i zabawy przy ognisku

Regulamin Dziecięcego Dusiołka Górskiego

1.Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu.

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń animatorów oraz regulaminu.

3.Zabrania się uczestnikom samowolnego oddalania od grupy.

4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe należące do uczestników rajdu.

5.Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas Dziecięcego Dusiołka Górskiego.

6.Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dobrego zdrowia, humoru i cierpliwości.

7.Uczestnictwo w Dusiołku dziecięcym tylko dla dzieci uczestników Dusiołka Górskiego!!!

Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w Rajdzie od dnia 27.02.2024 r. do 24.04.2024 lub wyczerpania limitu miejsc! - Formularz zgłoszeniowy dostępny przez stronę www.dusiolek.pl w zakładce ZGŁOSZENIA

Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 90 złotych płatne na konto Organizatora

należy uiścić do 26 kwietnia 2024

Nr konta: 34105014451000009714985448

Łukasz Bajer CTA

ul. Piłsudskiego 48

32-400 Myślenice

wpisując w tytule wpłaty nazwę Dusiołek Wiśniowa 2024

oraz imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy wpłata.

Jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby należy podać ich imiona i nazwiska.

Nagrody i świadczenia:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

Możliwe inne nagrody, niespodzianki i upominki.


© 2011-2023 Łukasz Bajer